BOTACOX

Technological Solutions

Açıklama

Çiftliklerde hayvanların yemi istekli bir şekilde tüketmesi ile birlikte sindirimin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi  arzulanır. Bu durum sağlıklı bir salivasyon, mide barsak bakteri florasının dengeli oluşu ve ph değerlerinin optimal şartları taşıması ile mümkün olabilir.

Bu koşulların sağlanması sindirim sistemi problemlerinin büyük çoğunluğunun engellenebileceği anlamına gelir. Boostmix aromasının hayvanların salivasyonunu arttırıcı özelliği ve besin tüketmeyi tetikleyici kokusu ile yemden faydalanmayı arttırırken yüksel teknoloji ve profesyonel formülasyonu ile elde edilen vitamin minarel ve trans yağlar sayesinde lignoselülotik kopleksi aşarak hem sindirim sistemi problemlerini hem de yemden yararlanmayı arttırır.

Mide bağırsak duvarının tahribatını önler. Asidozis, alkalozis, tympani ve toksikasyon sonucu oluşan metabolik hastalıklara karşı koruyucu önem taşır. Bağırsaktan emilimi kolaylaştırır.

botacox